Username:    Password:     Save Login       Forgot login     Create Membership
  
          


Home
Clinics
Browse Clinics
Map View
More FRED stuff:
About FRED
Be A Member
Contact
Privacy
Club Info
USFA Event Ratings
Terms Of Service
WebServices
Blog
Other Sites:
USFA
ROC
USFA Referees
USFCA
CFF/FCE
FIE
Fencing Time
Fencing.net
Fencing Photos

Preregistration List

Referee Clinic By Certified Instructor Abdel Aziz     Jun 3, 2017
Wanglei International Fencing Club: Windsor, NJ Referee Seminar by Certified Referee Instructor and International referee, Abdel Aziz on 6/03/17 9:30AM. Fencers, parents and coaches are welcome. Please check "More Info" for more details
Preregister Preregister
More Info More Info
Email The Organizers Email the Organizer
Map to 92 N.Main St, Building 8, Unit J Windsor NJ 08561
19 Preregistrations
Fencer Club
Alfonso, Gian FASJ
Chan, Max FC / STUY HS
Cohen, Jared ATLANTIC
Cohen, Todd
Li, Xiangyu FC / UI
Liu, Rachel BERGEN FC / MOORESTOWN
Liu, Zhefeng UNAT/USC
Ren, Qian WLFC
Shen, JinJun WLFC / UNAT
Song, Jin WLFC
Tong, Chihao WLFC / WWP-SOUTH
Tong, Yan WLFC
Tsai, Yueh-Lin William JJLFC
Tsai, Yueh-Ting JJLFC / WF
Yang, Emily WLFC
Yuan, Greta WANGLEI FE
Zhang, Yunjing WLFC
Zhao, Xue WLFC
Zhou, Xianchuan WLFC